วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

วันอาทิตย์นี้จะเดินทางไปสัมมนาเรื่องเทคนิคการสอน ณ ประเทศสิงคโปร์

เดินทางโดย tiger airline เวลาโดยประมาณบ่าย 2 โมง เตรียมเงินไปสัก 3000 บาท เพราะมีที่พักแล้ว หากได้รับความรู้ดี ๆ จะมาเล่าให้ฟังนะครับ

นักเรียน ม.6 เรียนซ้ำใกล้จบคอร์สแล้วครับ เหลือเพียงการสอบ final

นักเรียนเร่งอ่านหนังสือนะครับ ต้องหาที่เรียนต่ออีกครับ สำหรับโรงเรียนแห่งนี้นักเรียนจบตัวประโยคแล้วครับ

แก้ มส นักเรียน 3 คน

นักเรียนต้องส่งรายงาน 1 ฉบับ  และต้องมาสอบเก็บคะแนน 10 คะแนน  เฉพาะของวีรพงษ์ ต้องส่งรายงานเพิ่ม อีก หัวข้อ