วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

แก้ มส นักเรียน 3 คน

นักเรียนต้องส่งรายงาน 1 ฉบับ  และต้องมาสอบเก็บคะแนน 10 คะแนน  เฉพาะของวีรพงษ์ ต้องส่งรายงานเพิ่ม อีก หัวข้อ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น